Skip to main content

Case: Hiab

Utveckla den värdefulla eftermarknaden

Hur paketerar och presenterar du eftermarknadserbjudandet så kunderna förstår värdet av servicekontrakt och original reservdelar ? Denna utmaning stod Hiab inför.
Ladda ner vår skrift om hur utmaningen framgångsrikt löstes.